Brf Vattenspegeln, Hornstull

Konstruktion

Om husets konstruktion

Vårt hus är byggt så att murade tjocka “pelare” av tegel i husets mitt, samt ytterväggarna bär. Mellan dessa går stålbalkar vilka primärt bär varje våningsplan, se bifogad ritning. På tvärs med stålbalkarna går träbalkar på vilket furugolvet vilar (på tvärs återigen) alt. ett skivmaterial ligger, på vilket den fiskbensmönstrade ekparketten är spikad. När husen sätter sig över århundradena kan även väggar med icke-bärande funktion ta en viss last och orsaka svikt i golv samt sprickor i puts på ovanliggande våningar ifall de tas ner. Risken är mindre i vårt hus eftersom primärbalkarna är av stål.

OBS! Om man tar fram konstruktionsritningar från Stadsbyggnadskontoret (SBK) måste man veta att det finns två versioner. Bärningen ändrades från ursprungsritningarna och det är då viktigt att man tar fram de slutgiltiga ritningarna.